0
Duchowość

Duchowość – czym jest dla Ciebie?

💚 Duchowość (nie mylić z religią/wiarą) ratuje życie 💖
💚 Duchowość (nie mylić z rytuałami, zgromadzeniami) ratuje życie 💖
💚 Duchowość (nie mylić z pseudouchowością wypierającą i oskarżającą to co nie jednorożcem na tęczy) ratuje życie 💖

✨ Duchowość dla mnie to Prawda. To połączenie się (i wracanie do tego połączenia) z esencją nas. Z naszym Sercem. Duszą. Miłością. Bogiem. Nazwy są tylko etykietami… Chodzi o czucie, a nawet głębiej – o świadomość, że to jak zostałam stworzona jest częścią Świata. Jest magią samą w sobie. Jest cudem. Dobrem.

✨ Z tak postrzeganej, ale przede wszystkim doświadczanej duchowości płynie spełnienie w świecie materii. Bo duchowość nie jest oddzielona od Życia. Prawdziwa Duchowość to Życie w zgodzie z naszą Naturą. Ja Moją Naturą, a Ty Twoją Naturą. Jedyną i niepowtarzalną… A równocześnie będącą częścią większej Mocy, w której każdy z nas się spotyka… Wspólnym mianownikiem jest Miłość 💖✨ Jest Potencjał 💖

✨I tak długo jak jestem wierna swojej Naturze…temu jak głęboko w Sercu zostałam stworzona.. tego co we mnie jest Prawdą.. tak długo jak naprowadzam własne myśli na to co jest spójne z moim Sercem, tak długo jak mówię i robię – to co naprawdę jest tym boskim składnikiem mnie – tak długo wszystko jest dobrze. Właściwie. Czy to znaczy, że doświadczę tylko tęczy? Nie! Ale że odnajdę w Sercu zaufanie, spokój i zrozumienie – że będąc wierna swojej Duszy, jestem wierna Bogu.. Wszechświatowi, Mocy która wszystko stwarza.. I wtedy jestem prowadzona. Doświadczam przepływu. Czasem lekcji, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do Siebie prawdziwej.. Ale zawsze jestem zaopiekowana..

✨ I cokolwiek się wydarza w tym ziemskim filmie – nikt nie jest winny, nikt mi nie zagraża.. Bo wybieram tak jak czuję w Sercu. Wtedy wydarza się w moim życiu dokładnie to co ma się wydarzać 💚 w najlepszy dla mnie sposób. Czasem widzę ten Sens i jestem za niego wdzięczna, innym razem mogę po ludzku wszystkiego nie rozumieć.. ale ufam, bo wielokrotnie okazywało się, że bycie wierną Sercu – na dobre mi wychodzi..💖

✨ Czym dla Ciebie jest duchowość?

#coachingserca

Zapraszam Cię do dołączenia do programu „Pasjobiznes w zgodzie z Sercem”!

Zapraszam Cię na Odczyty Human Design!

 

You Might Also Like...