0
Bez kategorii

Życie jest wędrówka Duszy po Plancie Ziemia

Życie jest wędrówka Duszy po Plancie Ziemia.

Przychodzimy przeżyć to niezwykłe doświadczenie postrzegając Świat na swój wyjątkowy sposób.

Pozwólmy Sobie odkryć w Sercu prawdę o nas samych. Pozwólmy Sobie stać się Ko-Kreatorem tego Życia poprzez patrzenie na świat własnym Sercem… Z ciekawością, radością, wdzięcznością Dziecka, które wie, pamięta, że Życie jest Cudem, Darem, Prezentem.

Życie nie jest konkursem.
Życie nie jest walką z innymi.
Życie jest dążeniem do bycia w zgodzie ze Sobą. W swoim tempie.
W rytm Twojego Serca..

I w rytm Serc tych, którzy są Twoimi Ludźmi… Którzy widzą Cię i czują w Prawdzie 🤍🤍🤍

#coachingserca

You Might Also Like...