0
Bez kategorii

Sensem istnienia jest wyrażanie Prawdy swojej Duszy.

Sensem istnienia jest wyrażanie Prawdy swojej Duszy.

Dusza chce się wyrażać…
Dusza chce Prawdy…
Dusza chce śpiewać, tańczyć, pisać, opowiadać, uczyć, poznawać, podróżować, smakować, rozmawiać, malować, dotykać, przytulać, czuć, eksplorować, podziwiać, śmiać się, płakać, żyć, wspinać się, biegać, odpoczywać, zmęczyć się, doświadczać, żyć…
I wyrażać Prawdę, która jest w niej zapisana. Zapisana w Tej Duszy.
Jedynej takiej. Niepowtarzalnej. Mocnej i kruchej. Twojej. Wyjątkowej. Pięknej. Wrażliwej.

Dusza chce być Wolna. Chce być odważna w swojej ekspresji.
Nie lubi cenzury.
Nie zna krytyki.
Uśmiecha się do świata.

Dusza chce wyrażać Prawdę.
Ta Prawda pojawia się w przestrzeni na chwilę, tak ulotną, piękną, jedyną, niepowtarzalną chwilę.
Nie blokuj swojej Duszy.
Dusza chce się wyrażać…
Pozwól jej.

You Might Also Like...