0
Duchowość

Powoli, krok po korku, rok za rokiem

Powoli, krok po korku, rok za rokiem, miesiąc za miesiącem – w wędrówce Życia możemy nauczyć się, że jesteśmy Sobą i to wystarczy. I chcemy dalej podążać niespiesznie… robiąc Swoje i zestarzeć się ze Sobą w Prawdzie. To nasz największy Cel i Sens – dać światu Siebie. Dać Sobie Siebie 🩷

#coachingserca

You Might Also Like...