0

PAKIET PREMIUM- rata VI MODUŁ

349,00 

Półroczny Program Online
ARTYSTKA SERCA

♥ Nauczysz się budować/pogłębiać spokój wewnętrzny, rozwiniesz praktykę medytacji, zaprzyjaźnisz się ze swoim oddechem, odkryjesz, że WOLNOŚĆ na zewnątrz zaczyna się od WOLNOŚCI wewnętrznej, emocjonalnej

Odkryjesz Boginię – Artystkę w sobie (poznasz swój kobiecy archetyp), pogłębisz samoświadomość, zbudujesz swoją MISJĘ I WIZJĘ w zgodzie z celem Duszy (dharma); wejdziesz w proces odkrywania “Jak mogę pomóc innym poprzez kreację w zgodzie ze sobą?”

♥ Zaprzyjaźnisz się ze swoim CIENIEM, nauczysz się go transformować w największy POTENCJAŁ dzięki pracy z krytykiem wewnętrznym, wewnętrznym dzieckiem oraz mojej metodzie pracy z ODWAGĄ dla wrażliwych Kobiet

♥ Rozwiniesz twórcze DZIAŁANIA na Odważnej Ścieżce w zgodzie z Twoim wyjątkowym głosem Serca

♥ Nauczysz się podnosić po upadkach MOCniejsza, rozwiniesz wytrwałość, cierpliwość, niezłomność oraz inne przymioty umysłu niezbędne do odważnego podążania własną drogą

♥ Będziesz pracować nad wyznaczaniem zdrowych granic, pogłębisz swoje umiejętności asertywnego zachowania, rozwiniesz radykalną MIŁOŚĆ do siebie, która pozwoli Ci ROBIĆ SWOJE

I MODUŁ:

ARTYSTKA WYRUSZA W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI

(jak wewnątrz tak i na zewnątrz; medytacja; cisza; oddech; wolność, a miłość, spokój, zaufanie, radość, twórcze działanie; dyscyplina w budowaniu wspierającego poglądu źródłem wolności emocjonalnej i nie tylko)

II MODUŁ:

ARTYSTKA ODKRYWA KIM JEST I DLA KOGO KREUJE

(Bogini w każdej z nas (archetypy); misja, wizja, Dharma (cel Duszy), Jak mogę pomóc innym poprzez bycie sobą?)
(czyli punkt wyjścia do spełnionego życia)

III MODUŁ:

ARTYSTKA TRANSFORMUJE CIEŃ W NAJWIĘKSZY POTENCJAŁ

(cień jako potencjał, dar; praca z wewnętrznym dzieckiem, krytykiem wewnętrznym, ODWAGA – działanie pomimo strachu; przekraczanie strachu przed krytyką, opinią; praca ze wstydem, poczuciem winy)

IV MODUŁ:

ARTYSTKA PODEJMUJE TWÓRCZE DZIAŁANIE NA ODWAŻNEJ ŚCIEŻCE

(działanie, kreowanie, wyrażanie na Twórczej Ścieżce)

V MODUŁ:

ARTYSTKA UCZY SIĘ PODNOSIĆ PO UPADKACH MOCNIEJSZA

(całkowita odpowiedzialność, cierpliwość, niezłomność, wytrwałość, “porażki” elementem twórczego rozwoju, MOC świadomego umysłu, dobrej dyscypliny; samowspółczucie)

VI MODUŁ:

ARTYSTKA INTEGRUJE SWOJE KAWAŁKI I RADYKALNIE KOCHA SIEBIE

(asertywność, zdrowe granice, miłość do siebie, ROBIĘ SWOJE)

 

349 zł/mies.
– kameralna, kobieca, żywa, taja GRUPA WSPARCIA na FB (dostęp przez cały półroczny proces)
– warsztaty w formie WEBINARÓW (2 w każdym miesiącu trwania programu)
– medytacje prowadzone na grupie w formie LIVE’ów (2 razy w miesiącu)
– spotkania w kobiecym kręgu online, na których osoby chętne (nie jest to wymagane) mogą podzielić się swoim procesem oraz odpowiadam na Wasze wyzwania/problemy (1 raz w miesiącu)
– workbook (w formie PDF) na każdy miesiąc programu
– możliwość konsultowania swoich pytań, wątpliwości, zapytań ze mną poprzez messanger/email
– raz w miesiącu indywidualna (1,5 godz.) sesja rozwojowa wspierająca proces, który realizujemy w programie (Skype/telefon)