Szkolenie Online

Jak działać pomimo strachu? Bój się i rób!

Ostatecznie, żałujemy jedynie tych szans, których NIE wykorzystaliśmy…

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU ONLINE (z elementami pracy warsztatowej)

„JAK DZIAŁAĆ POMIMO STRACHU? BÓJ SIĘ I RÓB!”

CEL WARSZTATU:

  Poznanie i zrozumienie mechanizmów lęku oraz działania krytyka wewnętrznego

  Rozpoczęcie procesu ZMIANY – praca nad przekształcaniem krytyka wewnętrznego we Wspierającego Przyjaciela (ćwiczenia dotyczące pracy z wewnętrznym krytykiem, praca z przekonaniami między innymi w nurcie Racjonalnej Terapii Zachowania; świadomość, że „nie jesteś swoimi myślami” i możesz je świadomie zmieniać, zasady zdrowego myślenia)

  Radzenie sobie z oceną i krytyką zewnętrzną – jak budować swoją moc niezależnie od ocen innych osób

  Poszerzanie samoświadomości w zakresie własnych potrzeb i kluczowych wartości

  Budowanie postawy otwartej na DZIAŁANIE (w zgodzie z Sercem – spójnie z wartościami, potrzebami, mocnymi stronami, potencjałem)

  Działanie pomimo strachu, obaw, tremy – mając przejrzysty, jasny CEL, kierując się wewnętrznym kompasem – łatwiej jest wytrwać i wychodzić regularnie ze „strefy komfortu” (ćwiczenia przy wykorzystaniu metody wyznaczania celów SMART)


PROGRAM SZKOLENIA ONLINE:

I część

- webinar (wiedza, inspiracja, motywacja, ćwiczenia)

II część

- webinar część druga (wiedza, inspiracja, motywacja, ćwiczenia)

III część

- webinar część trzecia (wiedza, inspiracja, motywacja, ćwiczenia)

Dodatkowo:

- dyskusje w grupie, samodzielne wykonywanie ćwiczeń (każdy uczestnik otrzymuje zeszyt ćwiczeń w PDF)


CO OTRZYMUJESZ?:

  Trzy webinary wiedzowo – inspiracyjno – motywacyjno - ćwiczeniowe

  Tajną grupę na FB dla uczestników szkolenia

  Zeszyt ćwiczeń w PDF, które wesprą Twój proces zmiany

  Moje dodatkowe wsparcie na Messagerze


Dołącz także do grupy (SŁUCHAM SERCA – uważne życie z pasją).